PRAVILA

 • 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA 

  Organizator nagradnog takmičenja je privredno društvo Delhaize Serbia d.o.o. Beograd, Jurija Gagarina 14, 11070 Novi Beograd. (u daljem tekstu: Organizator).

 • 2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA TAKMIČENJA 

  Nagradno takmičenje se organizuje pod nazivom „MiniGreeny”(u daljem tekstu: Takmičenje).

  Takmičenje se organizuje na stranici minigreeny.rs, u periodu od 25.03.2021. do 19.05.2021. godine.

  Svi zainteresovani učesnici će moći u spomenutom vremenskom periodu da učestvuju u takmičenju ukoliko ispunjavaju uslove navedene u članu 4 ovih Pravila.

  Žiri koji je odabran od strane Organizatora („Delhaize žiri“) bira petnaest učesnika sa najkreativnijim koreografijama kao pobednike

  Organizator je obezbedio nagradu u vidu online druženje sa četri influensera: Leom Stanković, Andrijom Jovićem, Janom Dačović i Anom Lazarević. Organizator zadržava pravo da dalje precizira nagradu po svom izboru.

  Takmičenje se organizuje radi razonode učesnika.

 • 3. MESTO ORGANIZOVANJA TAKMIČENJA 

  Takmičenje MiniGreeny se organizuju na teritoriji Republike Srbije.

 • 4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA MINIGREENY TAKMIČENJU 

  Učestvovanje u nagradnom takmičenju je besplatno i dobrovoljno.

  U nagradnom takmičenju može učestvovati svako punoletno lice koje ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

  Zainteresovani korisnici treba da ispune sledeće uslove kako bi stekli pravo da učestvuju u takmičenju:

  • Registracija na minigreeny.rs
  • Instalacija aplikacije Maxi - MiniGreeny dostupne na App Store (iOS) i Google Play (Android)
  • Registracija korisničkog naloga je na minigreeny.rs
  • Odabir MiniGreeny drugara u okviru aplikacije
  • Snimanje plesa sa MiniGreeny drugarom uz koreografiju u okviru aplikacije.
  • Objava plesa na minigreeny.rs vrši se pomoću koda sa računa dobijenog kupovinom bilo kojih artikala u zbirnom iznosu većem od 1.000 dinara u bilo kojoj Maxi, Mega Maxi, Tempo ili Shop&Go radnji.
  • Učestvovanje sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju zloupotrebe stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici će odmah biti diskvalifikovani. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učešće u Takmičenju je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije Učesnika iz daljeg takmičenja. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od Učesnika na bilo koji način zloupotrebljava ili krši pravila Takmičenja, Priredjivač zadržava pravo da ih diskvalifikuje i zanemari njihove Kodove.
 • 5. ODABIR ČLANOVA KOMISIJE I GLASANJE ZA POBEDNIKE TAKMIČENJA

  Svaki korisnik putem svog naloga na minigreeny.rs sa može glasati za bilo koji snimak drugog korisnika samo jednom. Žiri bira 15 pobednika na osnovu kriterijuma pomenutih u članu 5, od 100 snimaka sa najvećim brojem glasova.

  Organizator će formirati žiri od 4 člana koji se sastoji od zaposlenih u kompaniji Delhaize Serbia. Žiri će odabrati 15 pobednika na osnovu sledećih kriterijuma: usklađenost, ritam i kreativnost.

 • 6. MEHANIZAM NAGRADNOG TAKMIČENJA

  Da bi zainteresovani korisnik uspešno učestvovao u nagradnom takmičenju potrebno je da obavi sve korake navedene u članu 4 ovih Pravila.

 • 7. ROK ZA PROGLAŠAVANJE POBEDNIKA

  Rok za proglašavanje pobednika je do 3 dana od završetka takmičenja.

  Pobednik se proglašava putem sajta https://www.maxi.rs/sr-latn/mini-greeny.

  Dobitnici se javljaju u inbox Maxi Facebook ili Instagram stranice, gde će se zajedno sa organizatorom dogovoriti oko nagrade.

 • 8. ROK ZA PREUZIMANJE NAGRADE

  Ukoliko se dobitnik ne javi Organizatoru u roku od 7 dana od proglašenja pobednika - gubi pravo na nagradu.

  U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije poklon, ili ga Organizator, iz bilo kog razloga ne može kontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mu dodeli nagradu. Organizator neće biti odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.

 • 9. NAGRADA

  Petnaest učesnika koje Delhaize žiri odabere dobija priliku da osvoji nagradu.

  Nagrada je upoznavanje sa Janom Dačović, Leom Stanković, Andrijom Jovićem i Anom Lazarević koje će se održati putem online kanala.

 • 10. OBAVEŠTENJE O RUKOVANJU I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

  U takmičenju ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji takmičenja, kao ni članovi užih porodica ovih lica.

  Prijavljivanjem za učešće u takmičenju učesnici prihvataju u celosti ova Pravila koja će učesnicima biti dostupna u okviru aplikacije. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

 • 11. LIČNI PODACI

  Prijavljivanjem za učešće u nagradnom takmičenju učesnik daje saglasnost Organizatoru da koristi njegove lične podatke. Organizator može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Lični podaci biće korišćeni u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u marketinške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustajanjem od učešća u takmičenju. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Organizatoru u Inbox Facebook/Instagram stranice.

 • 12.PREKID TAKMIČENJA

  Takmičenje se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja u aplikaciji.

 • 13. KONTAKT ZA INFORMACIJE

  Call centar putem brojeva:

  0800/353-703

  0800/353-704

  Ili putem e-mail adrese: kontakt@minigreeny.rs

 • U Beogradu, 24.03.2021. godine

PREUZMI APLIKACIJU